Projekti

MALA HIDROELEKTRANA REČICAPrivredno društvo W&W Energy je otpočelo sa aktivnostima na izgradnji male hidroelektrane Rečica na reci Bistrica, u mestu Bistrica, na teritoriji opštine Nova Varoš. Ukupno instalisana snaga MHE Rečica je 1400 kW sa projektovanom godišnjom proizvodnjom od 6.736.160 kilovat sati.

Dana 22.08.2012. je pribavljena građevinska dozvola za izgradnju MHE Rečica br. 351-31/2012-06, a prema prethodno dobijenoj lokacijskoj dozvoli, uslovima, mišljenjima i rešenjima nadležnih institucija.

Radovi na izgradnji male hidroelektrane Rečica su otvoreni 07. septembra 2012. godine od strane Ministarke energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Zorane Mihajlović i predsednika opštine Nova Varoš Dimitrija Paunovića.

Generalni isporučilac hidro-mašinske opreme je ATB Sever iz Subotice, koji ima dugu tradiciju u proizvodnji generatorske opreme i puštanja hidroelektrana u rad sa svojim podizvođačem Hidropower d.o.o. iz Slovenije koji proizvode turbinsku opremu.

Generalni isporučilac elektro opreme je SIMENS d.o.o. Beograd, svetski poznati proizvođač u oblasti energetike.

Generalni izvođač hidro-građevinskih radova je Vodoprivredno preduzeće ĆUPRIJA a.d. iz Ćuprije koje ima tradiciju dugu preko 60 godina u izvođenju hidrograđevinskih objekata.

Za isporuku i ugradnju poliesterskih cevovoda zadužena je kompanija Superlit s.a. iz Rumunije, vodeće preduzeće za proizvodnju kompletnih infrastrukturnih sistema po međunarodnim standardima.
MALA HIDROELEKTRANA CRKVINAUporedo sa aktivnostima na izgradnji male hidroelektrane Rečica, društvo W&W Energy je otpočelo i sa aktivnostima na izgradnji male hidroelektrane Crkvina na reci Bistrica, u mestu Bistrica, na teritoriji opštine Nova Varoš. Ukupno instalisana snaga MHE Crkvina je 960 kW sa projektovanom godišnjom proizvodnjom od 4.296.330 kilovat sati.

Dana 22.08.2012. je pribavljena građevinska dozvola za izgradnju MHE Crkvina br. 351-32/2012-06, a prema prethodno dobijenoj lokacijskoj dozvoli, uslovima, mišljenjima i rešenjima nadležnih institucija.

Radovi na izgradnji male hidroelektrane Crkvina su otvoreni 07. septembra 2012. godine od strane Ministarke energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Zorane Mihajlović i predsednika opštine Nova Varoš Dimitrija Paunovića.
.
Generalni isporučilac hidro-mašinske opreme je ATB Sever iz Subotice, koji ima dugu tradiciju u proizvodnji generatorske opreme i puštanja hidroelektrana u rad sa svojim podizvođačem Hidropower d.o.o. iz Slovenije koji proizvode turbinsku opremu.

Generalni isporučilac elektro opreme je SIMENS d.o.o. Beograd, svetski poznati proizvođač u oblasti energetike.

Generalni izvođač hidro-građevinskih radova je Vodoprivredno preduzeće ĆUPRIJA a.d. iz Ćuprije koje ima tradiciju dugu preko 60 godina u izvođenju hidrograđevinskih objekata.

Za isporuku i ugradnju poliesterskih cevovoda zadužena je kompanija Superlit s.a. iz Rumunije, vodeće preduzeće za proizvodnju kompletnih infrastrukturnih sistema po međunarodnim standardima.

MALA HIDROELEKTRANA MANASIJA
Jedan od projekata našeg privrednog društva je i razvoj lokacije za izgradnju male hidroelektrane Manasija na reci Resavi, opština Despotovac. Ukupno instalisana snaga MHE Manasija je 1500 kW sa projektovanom godišnjom proizvodnjom od 5.903.950 kilovat sati.MALA HIDROELEKTRANA DVORIŠTE
Privredno društvo W&W Energy je otpočelo sa aktivnostima na razvoju lokacije za izgradnju male hidroelektrane Dvorište, na reci Resavi, opština Despotovac. Ukupno instalisana snaga MHE Dvorište je 980 kW sa projektovanom godišnjom proizvodnjom od 3.915.470 kilovat sati.

Vesti i dešavanja

07
Sept

U mestu Bistrica u opštini Nova Varoš, 07.septembra 2012. godine, otvoreni su radovi na izgradnji...

22
Avg

Opštinska urava opštine Nova Varoš je 22.08.2012. godine izdala društvu W&W Energy Rešenje o...